putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies

Отзывы о работе Курганского РМК

Видео отзыв о работе Курганского РМК. Главный механик "КурганСпецАрматура"

О качестве проведённого ремонта вертикально-фрезерного станка ВМ 127, рассказывает главный механик 
ООО "Водный союз" Баранов Юрий Николаевич

 

Описание выполненных работ на станки

    1К62-1,0м токарно-винторезный станок. 100% восстановление геометрии станка с получением паспортных характеристик. Произведена шлифовка продольных направляющих, шабровка поперечных направляющих, заменены на новые – клинья поперечного суппорта и верхних салазок.   В коробке скоростей заменены; фрикционный вал, шпиндельные подшипники, шестерни подогнаны, обеспечена тихая работа коробки скоростей. Заменены изношенные детали в коробке подач, фартуке, подшипники заменены на новые. Задняя бабка; корпус расточен, пиноль изготовлена новая, заменены на новые винтовая пара перемещения пиноли. Заменены на новые маточная гайка, поперечный/продольные винты. Электрическая часть, контакторная аппаратура заменены на новые.

Станок в свободной продаже, стоимость составляет 295 тыс. руб. с НДС. Гарантия 12 мес.

Предоставим ремонт-заменой, взяв Ваш станок в зачёт цены.

Resize of 1К62 Resize of 1К62 фартук

Resize of 1К62 направляющие Resize of 1К62 сзади

    16К20-1,0м токарно-винторезный станок. 100% восстановление геометрии станка с получением паспортных характеристик. Произведена шлифовка продольных направляющих, шабровка поперечных направляющих, заменены на новые – клинья поперечного суппорта и верхних салазок. Заменены на новые рейки, шестерня, перемещающая суппорт. В коробке скоростей заменены; фрикционный вал, шпиндельные подшипники, шестерни подогнаны, обеспечена тихая работа коробки скоростей. Заменены изношенные детали в коробке подач, фартуке, подшипники заменены на новые. Задняя бабка; корпус расточен, пиноль изготовлена новая, заменены на новые винтовая пара перемещения пиноли. Заменены на новые маточная гайка, поперечный/ продольные винты. Электрическая часть, контакторная аппаратура заменены на новые.

Станок в свободной продаже, стоимость составляет 340 тыс. руб. с НДС. Гарантия 12 мес.

Предоставим ремонт-заменой взяв Ваш станок в зачёт цены.

Resize of 16К20Resize of 16К20 НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Resize of 16К20 фартукResize of 16К20 электрошкаф

    АР 77-1,0 м токарно-винторезный станок. 100% восстановление геометрии станка с получением паспортных характеристик. Произведена шабровка поперечных направляющих, продольные направляющие не шлифовались, так как износ практически отсутствовал. На наделки установлен антифрикционный материал «ZEDEX». В коробке скоростей заменён фрикционный вал, шпиндельные подшипники, произведена замена уплотнителей, клиновых ремней, ремонт-замена вилок переключения. Восстановлен шкив. Заменены изношенные детали в коробке подач, фартуке, 100% замена подшипников. Задняя бабка; корпус расточен, пиноль изготовлена новая, заменены на новые винтовая пара (вал с гайкой) перемещения пиноли. Заменены на новые; маточная гайка, поперечный винт, клинья суппорта и верхних салазок. Произведён ремонт кронштейна ходового винта. Восстановлена система смазки и охлаждения. Электрическая часть; контакторная аппаратура, электропроводка, металлорукава заменены на новые. Клиенту предоставлена гарантия 12 месяцев. Стоимость ремонта составила 305 тыс. руб. без НДС

АР 77 ЭлектрошкафАР 77 вид сбоку сзадиАР 77 вид сзадиАР 77 задняя бабкаАР 77 резцедержкаАР 77 шпиндельная бабка 

 

    1М63-1,5 м токарно-винторезный станок. 100% восстановление геометрии станка с получением паспортных характеристик. Произведена шлифовка продольных направляющих, шабровка поперечных направляющих. На наделки установлен антифрикционный материал «ZEDEX», уменьшающий коэффициент трения, что способствует уменьшению износа направляющих, снижению потребления электроэнергии. В коробке скоростей заменён фрикционный вал, шпиндельные подшипники. Заменены изношенные детали в коробке подач, фартуке. Задняя бабка; корпус расточен, пиноль изготовлена новая, заменены на новые винтовая пара перемещения пиноли. Заменены на новые маточная гайка, поперечный винт, клинья. Электрическая часть, контакторная аппаратура, электромагнитные муфты заменены на новые. Клиенту предоставлена гарантия 12 месяцев. Стоимость ремонта составила 370 тыс. руб. с НДС

Resize of 1М63-15 МResize of 1М63

Resize of 1М63 капремонт

    9М14-0,75 м токарный специализированный станок. 100% восстановление геометрии станка с получением паспортных характеристик. Произведена шлифовка продольных направляющих, шабровка поперечных направляющих. На наделки установлен антифрикционный материал «ZEDEX», уменьшающий коэффициент трения. В коробке скоростей заменён фрикционный вал, шпиндельные подшипники. Проведён ремонт-ревизия 2-х патронов. Заменены изношенные детали в коробке подач, фартуке. Задняя бабка; корпус расточен, пиноль изготовлена новая, заменены на новые винтовая пара перемещения пиноли. Заменены на новые маточная гайка, поперечный винт, клинья. 100% замена РТИ. Электрическая часть: произведён капитальный ремонт двигателей с заменой подшипников, восстановлением диэлектрических свойств обмотки, 100% замена контакторной аппаратуры, 100% замена электромагнитных муфт. Клиенту предоставлена гарантия 12 месяцев. Стоимость ремонта составила 390 тыс. руб. с НДС

 

    7А420 1964 г. в. Произведена шабровка направляющих с восстановлением точностных характеристик. Шлифовка прижимов. 100 % замена подшипников.10% замена изношенных деталей. Ремонт-ревизия поворотного стола. Восстановлена система смазки. Стоимость ремонта-ревизии составила 100 т. руб. с НДС

Resize of 7А420

 3У131 Круглошлифовальный станок. Произведена ревизия механической части станка, восстановлена система смазки, в станции смазки/гидравлики заменены 100% РТИ, произведен ремонт шпиндельного узла. Станок установлен заказчику , проведены пусконаладочные работы. Общая стоимость работ ,включая монтаж станка и ПНР,составила 204 т. руб. с НДС

3У1313У131 станция охлаждения

3у131 станция гидравлики

 

Станок токарно-винторезный 16Б25пс

Станок токарно-винторезный 16Б25пс. 100% восстановление геометрии станка с получением паспортных характеристик - произведена шлифовка продольных направляющих, шабровка поперечных направляющих. На наделки установлен антифрикционный материал «ZEDEX», уменьшающий коэффициент трения. В коробке скоростей заменены шпиндельные подшипники. Заменены изношенные детали в коробке подач, фартуке. Восстановлены, в виду отсутствия, элементы защиты направляющих. Установлена новая система охлаждения.
Задняя бабка; корпус расточен, пиноль изготовлена новая, заменены на новые; винтовая пара перемещения пиноли. Заменены на новые; маточная гайка, поперечный винт, клинья. 100% замена РТИ.

Resize of 20131025 102215

Resize of 20131025 102228Resize of 20131025 102347

Resize of 20131025 101710Resize of 20131025 101654


Электрическая часть: произведён капитальный ремонт двигателей с заменой подшипников, восстановлением диэлектрических свойств обмотки, 100% замена контакторной аппаратуры.

Отличительной чертой ремонта является: замена автоматической коробки скоростей на регулируемый частотный привод "Веспер", обеспечивающий плавную регулировку вращения шпинделя, от 0 до 1250 об/мин без потери мощности. Установка автономной станции смазки для коробки скоростей, коробки подач, направляющих, установлено принудительное охлаждение двигателя главного движения.

Стоимость выполненных составила 368 т. р. с НДС. Клиенту предоставлена гарантия 12 мес.