putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies

Развитие станкостроения в США

Станкостроение США - наиболее развитая отрасль американского машиностроения, имеющая уже вековую историю, в которой прослеживается не только становление и развитие станкостроительной отрасли, но и развитие экономики страны. Данная связь подтвердилась, когда в XIX веке экономическая политика США дала толчок промышленному перевороту. Главной отличительной чертой тех событий являлось изъятие инвестиций из сферы торгового мореплавания и перенаправление их в развитие промышленного комплекса. Когда в стране началась индустриализация промышленности, страна использовала технический опыт Англии, внеся при этом свой значительный вклад. Такой синтезированный подход позволил стране осуществить промышленный переворот в сравнительно короткие сроки.

В чем секрет успеха США? В ходе промышленного переворота появилось множество новых изобретений, в т.ч. и в станкоинструментальной отрасли. Изобретение новых станков позволило модернизировать производства. Постепенно оборудование стало внедряться в текстильную промышленность, что позволило уменьшить издержки на производство продукции и тем самым, сделать готовую продукцию в 5 раз дешевле. Благодаря новым механизированным станкам на некоторых предприятиях и предприятиях показатель производительности труда вырос в 100 раз. В 30-х годах механизированные станки и оборудование частично заменили сложный ручной труд. Например, в 1840 году домашнее шерстяное производство Северо-Востока страны уступило свои позиции машинному. Модернизация также охватила и легкую промышленность, станки стали применяться в пищевой, швейной, обувной и кожевенной отраслях.

В те времена в Пенсильвании, Нью-Йорке и других городах уже работали крупные машиностроительные предприятия, машины производили машины. Это означало, что промышленный переворот находится на стадии завершения. Основы организации массового машиностроения были заложены Эли Уитни, создавшему в 1818 году фрезерный станок.

Развитие станкостроительной и машиностроительной отраслей позволило стране стать крупным производителем сельскохозяйственной техники, паровозов и судов. В 40-х годах началось строительство мостов с железными сквозными формами. Возведение моста требовало проведение точных расчетов, что могло осуществить лишь механизированное оборудование. Станки и оборудование, производимые для сельскохозяйственной отрасли, стали поставляться за рубеж. Машиностроение и станкостроение в частности развивались такими быстрыми темпами, что уже в 1850 году было запатентовано порядка 200 новых изобретений.

На всемирной выставке в Вене в 1873 году всему миру стало ясно, что в промышленно-техническом соперничестве США является бесспорным лидером и по ряду показателей обгоняет Англию, в которой промышленный переворот начался гораздо раньше.

На развитие экономики и промышленного комплекса страны не влияли никакие войны, наоборот, пока другие страны воевали и разорялись, экономика США развивалась. В 1944 году производство обрабатывающей промышленности США выросло в 2,4 раза. Среднегодовой темп роста продукции обрабатывающей промышленности достиг 18,7 %, чего не наблюдалось даже в мирное время.
Столь высокие темпы развития были вызваны возросшей конкуренцией и свободой экономической деятельности. Создание новых предприятий в США происходило в кратчайшие сроки и сопровождалось минимумом бюрократических формальностей. В борьбе за доллар предприятия сокращали свои издержки, повышая качество продукции, модернизируя технический парк и совершенствуя производство. Государство также оказывало влияние на развитие промышленности. Например, одной из мер являлось проведение антимонополистических мероприятий. В эпоху развития станкостроения и машиностроения крупные корпорации получали огромную прибыль. В 90-х годах станкостроительная отрасль развивалась умеренными темпами. По оценкам экспертов общее мировое производство станков составляло в $37 млрд. Создание BTO никоим образом не отразилось на экономике США, а лишь позволило стране распространять свою продукцию сельскохозяйственной, станкостроительной и других отраслей среди стран-членов организации, а в настоящее время их насчитывается порядка 150.

В 2000-х годах США возглавило список стран с развитым станкостроением. В то время страна специализировалась в основном на выпуске дорогостоящих видов станочного оборудования, обеспечивающего производству высокопроизводительные прецизионные технологии по металлообработке. Кроме того, США активно внедряет САПР, использование которых составляет порядка 80% в мировом производстве.
В настоящее время станкостроение США переживает трудные времена, государственный долг страны растет каждую минуту, экономику лихорадит, и что будет дальше сказать трудно.

Лидеры производства станков  из США

Haas Automation Inc. — один из лидеров в производстве станков в мире и крупнейшее станкостроительное предприятие в США. Haas выпускает токарные станки c ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, вертикально-обрабатывающие центры и другое металлорежущее оборудование.

Фирма основана в 1983 году в США Джином Хаасом.

В настоящее время производство станков HAAS располагается на площади более 93 000 м².

Все выпускаемое фирмой Haas оборудование изготавливается на заводе, расположенном в городе Окснард, Калифорния

 

Американская компания DoALL

Является одним из мировых лидеров в производстве ленточнопильных станков и ленточных пил. У компании многолетний опыт работы по разработке и производству металлорежущего инструмента. Основатель DoALL-Leighton A.Wilkie изобрел металлорежущую пилу в 1933г. и был первым, кто основал заводы по производству высококачественных ленточнопильных станков, ленточных пил и смазочно-охлаждающих жидкостей в Америке. В настоящий момент это единственная в мире компания, которая производит все необходимые компоненты для ленточного пиления.Все инструменты DoALL безоговорочно гарантируют отсутствие дефектов материала, изделия, термообработки и упаковки. Кроме того, все ленточные пилы DoALL гарантируют правильность сварки, которая выражается в точном шаге пилы, точной чистовой обработке, контролируемом отжиге. Любая пила, которая не соответствует этим параметрам, будет заменена.

 

Американские станки FADAL

Американская фирма FADAL по праву считается ведущей фирмой по производству вертикальных токарных центров. Фирма FADAL была основана в США в 50-х годах в качестве небольшого цеха по металлообработке, который с течением времени расширился до крупного предприятия, разрабатывающего и производящего качественные токарные и фрезерные установки. Американские станки фирмы FADAL при своей приемлемой стоимости обладают высокими техническими данными, надежны и функциональны.

Фирма FADAL выпустила несколько серий вертикальных обрабатывающих центров. Самой последней разработкой стали станки серии FADAL FX, которые являются бюджетным вариантом токарных станков для небольших предприятий. Несмотря на свою невысокую цену, токарные установки этой серии обладают достаточной функциональностью по обработке деталей, и не уступают по качеству выпускаемой продукции самому современному оборудованию.

Стандартная серия вертикально-обрабатывающих центров FADAL предназначена для предприятий общего направления и средней производительности. Японские станки данной серии удовлетворяют различным производственным потребностям, обладают приемлемой стоимостью и высокой скоростью обработки.

Американские токарные станки

Американская фирма FADAL выпускает оборудование, обладающее высокой производительностью, для крупных предприятий, выпускающих большие партии товаров. Для серии таких обрабатывающих центров были применены новейшие технологии по высокоскоростной обработке деталей, такие как одновременная обработка в четырех и пяти координатах. Одновременная работа в нескольких плоскостях дает преимущества по точности и скорости обработки.

Продукция американской фирмы FADAL удовлетворяет требованиям различных уровней производства, предлагает продукцию с разумным соотношением цены и качества. Благодаря разработанным сериям токарных станков с вертикальной обработкой с разными требованиями производительности, скорости и функциональности, фирма завоевала большую популярность среди как крупных, так и менее масштабных производственных предприятий по металлообработке.

 

Компания ACL

Компания ACL , основанная в 1981, является одним основных производителей оборудования для листовой обработки металла.

Компания ACL специализируется на производстве современного оборудования для таких отраслей как металлургия, нефтехимия, ядерная энергия, судостроение, космическая авиация, оборонная промышленность, вентиляция, строительство и прочее.

В настоящее время ACL, главным образом, производит следующие продукты: гильотины, листогибы, профилегибы (Китай), фальцепрокаты, а также различные автоматические линии и многое другое.

Компания ACL обладает тремя производственными базами в Китае и занимает площадь больше чем 700000 квадратных метров. Компания ACL постоянно совершенствуется, благодаря чему она стала одним из ведущих производителей технологического оборудования для обработки листовой стали в Китае. В компании работают более 150 высококвалифицированных инженеров, которые создают профессиональный дизайн согласно определенной структуре продукта.

В процессе интернационализации компания ACL постоянно проводила усовершенствование продукта и активно исследовала мировой рынок. Оборудование, произведенное компанией ACL, было экспортировано в 86 стран мира. Работая с технологическими компаниями мирового уровня, компания ACL убеждена, что производит оборудование мирового уровня за самое короткое время.

Благодаря высокому качеству и прекрасной системе послепродажного обслуживания, компания ACL достигла максимального эффекта для пользователей.