putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
filezillafilezilla
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies

EMO Hannover 2013 – металлообработка на выставке высочайшего уровня

EMO - Специализированная Выставка №1 в мире по металлообработке и машинному оборудованию.
Периодичность проведения: один раз в два года

В принимают участие более 1,400 компаний и предприятий из 40 стран мира.
Количество посетителей выставки превышает 125,000 человек.

Основные тематические разделы Выставки:
• металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование;
• оборудование для обработки листового металла и проволоки;
• оборудование для термической, электрохимической обработки металла;
• электронные системы управления;
• система автоматизированного производства на базе ЭВМ и компоненты для гибкой автоматизации;
• САПР/АСУТП;
• сборочная техника и манипуляторы;
• промышленные роботы;
• техника управления движением потоков материалов и складская техника;
• промышленная электроника, датчики и средства диагностики;
• прецизионный, алмазный и измерительный инструмент;
• контрольно-измерительная техника;
• абразивы, смазочно-охлаждающие жидкости;
• оборудование для сварки, резки, закалки, нагрева металла;
• механические, гидравлические, электрические и электронные комплектующие изделия для металлообработки.

Выставка охватывает следующие отрасли промышленности:

• Машиностроение, приборостроение;
• Металлостроение из стали и сплавов;
• Производство автотранспортных средств и комплектующих;
• Производство рельсовых транспортных средств и комплектующих;
• Автомобильная промышленность и комплектующие;
• Судостроение;
• Аэрокосмическая техника;
• Электротехника и электроника;
• Точная механика и оптика;
• Волочильное производство, холодный прокат, формование стали;
• Производство изделий из стали и прочих металлов, из листового металла;
• Обработка и переработка новых материалов и др.

 

Мировой рынок станкостроительной продукции стремится к новым рекордам
С 16 по 21 сентября будут открыты для посетителей двери EMO Hannover. На этой всемирной отраслевой выставке металлообработки поставщики средств производства из разных стран представят под девизом «Intelligence in Production» свои продукты, решения и услуги для металлообработчиков.

«EMO Hannover станет для нашей отрасли выдающимся событием, — говорится в заявлении генерального комиссара EMO Hannover 2013 Карла Мартина Велькера в связи с международным пресс-форумом ЕМО, проводившимся с 1 по 2 июля в Мангейме фирмой John Deere. — Это впечатляющее свидетельство большого спроса со стороны предприятий со всего мира». На конец июня 2013 было принято 2 030 заявок от фирм. Они разместят свои стенды на площади более 177 600 м2 нетто и продемонстрируют специалистам со всего мира, как дать лучший ответ вызовам в сфере производства.

60% экспонентов выставки — не из Германии, а представители 39 стран мира. В соответствии со своими ведущими позициями в сфере технологий Европа, которую будут представлять более 1500 экспонентов, будет самым сильным регионом-участником. Примерно пятая часть или более 430 фирм, прибудут в Ганновер из Азии. «Для каждого производителя станков, желающего работать на международном рынке, участие в EMO Hannover — обязательное мероприятие», — уверен генеральный комиссар ЕМО г‑н Велькер.

Международный рынок станков в очередной раз увеличивается, клиенты делают инвестиции
Перед станкостроительной промышленностью стоят большие задачи и серьезные вызовы. Это убедительно отражает динамика рынка. За прошедшие 20 лет, к 2012 году, потребление станков в мире почти утроилось и достигло суммы около 66 млрд. евро. С начала нынешнего века, в пересчете на евро, рост составлял в среднем почти 5%. Главным двигателем этого процесса стала Азия, на которую в 2012 году пришлось около 60% общемировых продаж станкостроительной продукции.
Для EMO Hannover 2013 — всемирной отраслевой выставки металлообработки — важную роль играет текущее положение в мировой экономике.

В нынешнем году эксперты от экономики предсказывают очередной рост потребления станкостроительной продукции на 2%, что приведет к рекордному объему продаж 68 млрд. евро. По сравнению с тремя предыдущими сильными годами, тем не менее, это означает снижение темпов. Причина кроется в существующей по-прежнему потере доверия к развитию международной экономики. Тем не менее, эксперты от экономики полагают, что рост ВВП и объема промышленного производства во второй половине 2013 года значительно ускорится. Соответственно, потребление станкостроительной продукции в 2014 году вырастет на 10%.
Выгоду от этого получат крупнейшие отрасли-потребители международного станочного рынка, в том числе автомобильная промышленность и ее поставщики компонентов, машиностроительная отрасль, металлургия, металлообработка и — переработка, электротехническая промышленность, точная механика и оптика, включая медицинскую технику, а также прочие отрасли, производящие транспортные средства (аэрокосмическая промышленность, производст-во рельсовых транспортных средств и судостроение). В нынешнем году их инвестиции уже вырастут на более чем шесть процентов, в следующем году эта цифра удвоится.
Важной основой успешной работы международной отраслевой выставки EMO Hannover является глобальность станкостроительного бизнеса. Более половины всемирного станкостроительного производства обеспечивается сделками. С начала века объем торговли увеличился на 80%. Это, прежде всего, касается европейской станкостроительной отрасли. Примерно 85% ее продукции идет на экспорт.
Кроме того, более 80% в экспортируемых европейскими предприятиями резательных станков, согласно анализу европейского союза станкостроительных предприятий CECIMO, — это станки с ЧПУ. В станкостроительной промышленности США доля таких станков составляет только 61%, в Китае — только 44%.
Германия имеет большой вес в развитии международной станкостроительной отрасли
Германия, принимающая EMO Hannover 2013, является одним из важнейших игроков международного станкостроительного рынка. Дело не только в том, что Германия с ее 800 участниками — крупнейшая страна-экспонент предстоящей выставки, ее «лицо». Как второй в мире экспортер и четвертый в мире рынок, Германия имеет большой вес в развитии международной станкостроительной отрасли.

В прошлом году на немецких предприятиях было произведено станков на сумму 14,2 млрд. евро, что примерно соответствовало 10‑процентному росту. Такой результат был лучшим среди пяти ведущих стран-производителей. Таким образом, был также достигнут докризисный уровень 2008 года. В текущем году немецкие производители, как и их коллеги по всему миру, настроены на консолидацию. Ожидается небольшой прирост в размере 1%. Эта динамика в очередной раз поддерживается экспортом, который, при экспортной квоте в размере 73%, уже достиг рекордной суммы около 9,6 млрд. евро. В текущем году здесь также ожидается небольшой прирост в размере 1%.

Именно поэтому все взоры устремлены сейчас на ближайшие месяцы. В сфере поступления заказов из-за рубежа наблюдается стабилизация. Если за первый квартал сокращение зарубежных заказов на немецкое станочное оборудование составило 18%, то за первые пять месяцев, включая май, — уже только 8%. На внутреннем рынке, по опыту, консолидация заказов последует с некоторой отсрочкой.
Повод для оптимистических оценок дают также инвестиционные планы важных промышленных отраслей Германии. Если в текущем году рост предположительно составит только 1,7%, то в 2014 году — уже более 7%. Положительные импульсы обещает также деловой климат в сфере производства средств производства. На июнь текущего года в отрасли ожидалась положительная динамика.
Исходя из сказанного, Союз немецких машиностроительных предприятий VDW полагает, что следует и в дальнейшем стимулировать заказы на станкостроительную продукцию через EMO Hannover. Обработка заказов в прошедшие годы показывает, что их число всегда повышается после очередной EMO Hannover. «На это можно рассчитывать и после предстоящей выставки», — заключает г‑н Велькер. Интернет-магазин масел в Кургане